Учебни модули

Тук можете да намерите всички модули с учебни материали, които виртуалната обучителна среда на ATSIV предлага.


Всеки модул съдържа учебни материали във вид на слайдове и въпросници за самооценка, придружени с линкове към външни източници.

Можете също така да изпробвате нашата потопяваща обучителна игра тук: (Наръчник за играта е достъпно ТУК)


Дигитален маркетинг

Научете повече за:

 • Създаване на видео
 • Маркетингови техники
 • Уеб дизайн & създаване на уеб сайтове
 • Безплатни приложения & онлайн инструменти

Краудфъндинг

Получете подготовка в сферата на:

 • Изготвяне на предложения за финансиране
 • Кампании за краудфъндинг
 • FНамиране на институционални донори
 • Получаване на самостоятелно финансиране

Нетуъркинг

Потърсете в нашето съдържание за:

 • Стратегическо планиране
 • Използване на социални медии
 • Ангажиране на донори & обществото
 • Нетуъркинг във връзка с финансирането

Дигитален маркетинг


Краудфъндинг


Нетуъркинг


В рамките на проект"ATSIV" се създаде една многосекторна и интернационална мрежа от партньори, чиято цел е развиването на необходимите умения на служителите в НПО-та. Проектът се финансира частично в рамките на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието ѝ, което съдържание отразява вижданията само на авторите. Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в настоящата публикация.